Principal Investigator

Jun Yao, Ph.D.

School of Life Sciences, Tsinghua University

Address: D208 Yutong Zheng Medical Science Building, Tsinghua University

Email:yaojun_ca@hotmail.com
jyao@mail.tsinghua.edu.cnChen Yanfen (postdoctor)

Research:Neural circuit

Wang Qiuwen (postdoctor)

Research:Neurophysiology

Fan Zongyang (postdoctor)

Song Jinjing (postdoctor)

Lu Siyao (PhD student)

Liu Yaonan (PhD student)

Yu Xia (PhD student)

Research:Neural circuit

Chen Yun (PhD student)

Research:Study the Mechanisms Underlying Neurotransmitter Circling in the Presynaptic Nerve Terminal using Transmission Electron Microscope and Stochastic Optical Reconstruction Microscopy Technology

Fu Chonglei (PhD student)

Wang Yinghan (PhD student)

She Xinyu (PhD student)

Wang Bing (PhD student)

Zhu Lin (research assistant)

Yuan Zhenliang (lab technician)

Yang Mengliu (research assistant)

Tu Yingfeng (visiting scholar)

Research:Neurophysiology

Li Dan (master student)

Qin Junhong (master student)

Du Mengfei (rotation student)

Zheng Yi (rotation student)

Zhao Jieqing (Undergraduate)

Zhao Jingchu (Undergraduate)Previous Members

Lucia Zhou

Shen Wei

Current State:Academy of Military Sciences PLA China

Sun Xiaojing

Wang Mingming

Gao Yijing

Current State:UC Berkeley/ UCSF Joint Bioengineering Program, PHD